La marineda de Dona Emilia

Visitas guiadas gratuítas.

Xoves ás 17 h e venres á 11 h de maio e xuño 

Imprescindible reserva en

654 560 814 (chamadas ou whatsapp) e a través do e-mai donassenlleiras@gmail.com

Organizan:

Colaboran: