Grazas pola túa colaboración

O Consorcio de Turismo e Congresos da Coruña agradéceche a túa colaboración se desexas contribuír con algunha suxestión, queixa ou parabéns en relación coas «XORNADAS GASTRONÓMICAS TERRITORIO ATLÁNTICO» co fin de prestar o mellor servizo e calidade.
 
Animámoste a que nos axudes a mellorar contestando estas preguntas:
 
Que aspectos do evento consideras máis positivos? Que aspectos consideras máis negativos?
 
Moitas grazas!
 
Esta non é unha canle para presentar recursos administrativos. O seu uso non substitúe nin condiciona o exercicio doutras accións ou dereitos que a normativa reguladora estableza en cada procedemento.