Medidas prevención COVID - 19

Respecta as Recomendacións

Tódolos establecementos participantes traballan en garantir a seguridade e cumpren cos requisitos esixidos en materia Covid-19 para manter as máximas garantías de seguridade e hixiene.

É responsabilidade de todas e todos.

Máis información sobre medidas para a prevención da COVID-19:
coronavirus.sergas.gal